Vođenje knjiga, osnivanje preduzeća, izrada završnog računa

USLUGE

 • Osnivanje radnji i preduzeća
 • Obrada kompletne knjigovodstvene dokumentacije
 • Vođenje poreskih evidencija i izrada poreskih prijava
 • Prijava i odjava radnika
 • Izrada M4 obrazaca
 • Izrada PPP obrazaca
 • Vođenje PDV evidencije
 • Predaja svih poreskih prijava
 • Izrada završnog računa
 • Zatvaranje/likvidacija/preduzeća
 • Drugi knjigovodstveni poslovi
 
Pored knjigovodstvenih usluga, prema Vašim potrebama, možemo Vam ponuditi i usluge vezane za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara.
 
U tom domenu, usluge su sledeće:
 
 • Izrada Akta za procenu rizika na radnom mestu i radnoj okolini
 • Obuka poslodavca i zaposlenih iz BNR i ZOP-a.
 • Izrada Plana/Pravila zaštite od požara.
 • Izrada i prikupljanje potrebne dokumentacije iz BNR-a i ZOP-a (Testovi, obrazac 6, stručni nalazi, izveštaji i dr.)
 • Kosalting za BNR i ZOP, kao i za standarde OHSAS 18001 i ISO 14001.